Защо ние?

Главната ни дейност се състои в отглеждането на червен калифорнийски червей (ЧКЧ) и в преработването на огранични отпадъци. Основният ни производствен продукт е биотор под формата на суха субстанция наречена биохумус.

Научи повече